قیمت تولید محتوا مرادی

قیمت تولید محتوا

یکی از فاکتورهای اصلی برای محتوا، هزینه آن است. هزینه های محتوا می تواند متفاوت باشد و تا حد زیادی به تجربه کارشناس تولید محتوا و کیفیت خدمات آن بستگی دارد. هزینه های تولید محتوا کارشناس ثریا مرادی با 6 سال سابقه محتوا به شرح ذیل هستند: ( این تعرفه ها در هر سال با شروع سال جدید تغییر می کنند) شما برای دریافت قیمت روزانه می توانید به واتساپ مرادی محتوا پیام دهید: 09197452489

قیمت تولید محتوا مرادی  به صورت کلمه ای

  • محتوای یونیک مطابق با استاندارد سئو کلمه ای 90 تومن
  • هر مقاله 1000 کلمه ای 90 هزار تومان
  • محتوا معمولی بدون استاندارد های سئو کلمه ای 70 تومن
قیمت تولید محتوا
قیمت تولید محتوا – ثریا مرادی کارشناس محتوانویسی

قیمت تولید محتوا مرادی به صورت پکیجی

  • هر 10 مقاله محتوا 900 هزار تومان
  • هر 20 پکیج محتوا 1800 یک میلیون هشت صد هزار تومان
  • هر پکیج 30 تایی محتوا 2500  دو میلیون و پانصد تومان ( با تخفیف)
  • هر پکیج 50 تایی محتوا 4200 چهار میلیون و دویست تومان ( با تخفیف)
  • پکیج های 100 تایی 8000 میلیون تومان ( با تخفیف)